Dotacje na innowacje

Primaco Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pod hasłem „Dotacje na innowacje”

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest uruchomienie systemu B2B. Realizacja niniejszego projektu inwestycyjnego, ma na celu zaspokoić następujące potrzeby Firmy Primaco Sp. z o.o.:

Realizacja projektu wywoła efekt dźwigni inwestycyjnej i umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji w polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstwach.

Zasięg: krajowy (Polska) i zagraniczny.

Rynek docelowy: Polska oraz rynek zagraniczny

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-32-029/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Innowacyjna gospodarkaPARPUnia Europejska

Zapytania ofertowe:

28.02.2014r.: Zapytanie ofertowe sprzęt, oprogramowanie serwerowe, data ważności: 7.03.2014r.

31.03.2014r.: Zapytanie ofertowe analiza systemu, usługi wdrożeniowe, data ważności: 11.04.2014r.