Referencje

Die Einführung vom Comarch ERP XL in unserer Firma lieferte uns moderne Verwaltungswerkzeuge. Durch die Einführung vom Comarch ERP XL DEGA S.A. wurde zu einem Unernehmen, das dank neuesten informatischen Lösungen modern verwaltet wird. DEGA S.A Emilia Modlińska
Der größte Vorteil besteht darin, dass durch die Einführung des Systems Comarch ERP XL die Arbeitsqualität und das Bedienungstempo wuchsen, wodurch in Zukunft die Bedeutung der Firma auf dem Markt wächst.
  MERDA Tierverarbeitungs- und -schlachtungsunternehmen Sp. z o. o Daniel Szymański
Unsere Mitarbeit mit der Firma Primaco verläuft sehr gut. Wir sind mit der Arbeit und dem Wissen der Berater und den Wartungsdienstleistungen zufrieden. Das System wurde an unsere Bedürfnisse und Erwartungen angepasst. Wir empfehlen Ihnen das System Comarch ERP XL und die Firma Primaco Sp. Z o.o. Agrofirma Witkowo Tadeusz Żabski
Der Kauf des Systems Comarch ERP XL war eine gute Entscheidung, ohne XL wüssten wir nicht, was wir auf dem Lager haben. Comarch ERP XL ist für uns eine perfekte Lösung. Tedmark Handels- und Dienstleistungsunternehmen Tadeusz Smietana
Nach der Erkundung des Marktes der informatischen Lösungen und der von der Firma Primaco Sp. Z o.o. durchgeführten Präsentation haben wir die Entscheidung getroffen, Comarch ERP Optima zu benutzen. Ich glaube, dass die größten Vorteile der Software ihre einfache Benutzung und Vielseitigkeit sind. Lebensmittelverarbeitungsunternehmen Szugalski Michał in Bobolice Maciej Arczyński
Eine der Eigenschaften unserer Branche ist die Notwendigkeit die Mehrheit der Handelsdokumente in der Nacht ausstellen zu müssen. Dank modernen informatischen Architektur und stabilem Programm arbeitet unser System ununterbrochen. Fleischverarbeitungsunternehmen Izabela und Zbigniew Grabowscy

Primaco Waga Optima, Primaco Waga XL

Primaco Waga jest to program umożliwiający nadzór nad wydaniami z magazynu w oparciu o wagę najazdową. Program współpracuje z systemami Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. Na podstawie danych uzyskanych z wagi spiętej z komputerem służy do wystawiania dokumentów magazynowych. Rozwiązanie korzysta z bazy klientów i towarów zdefiniowanych w systemie i tam też składowane są wszystkie informacje dodatkowe takie jak kierowca, waga czy opis.

Primaco Waga spowoduje lepszy nadzór nad pracownikami jak i przyczyni się do lepszego przepływu informacji.

prowag

Primaco ERP Mobilny Magazyn

System Primaco ERP Mobilny Magazyn jest programem dedykowanym na kolektory danych, usprawniającym pracę magazyniera. System ma na celu automatyzację procesu przyjęć, wydań oraz przesunięć magazynowych. Pozwala on również na generowanie dokumentów magazynowych do istniejących już dokumentów handlowych.

Magazynierzy dzięki kolektorom danych wyposażonym w czytniki kodów kreskowych mogą sprawniej i szybciej przeprowadzić inwentaryzację.

Klienci mają możliwość dopasowania Primaco ERP Mobilny Magazyn do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

mobile

Primaco ProWag

System Primaco ProWag jest rozwiązaniem dedykowanym na panele dotykowe. Ma na celu usprawnienie i automatyzację procesów realizacji oraz rozliczenia produkcji. Moduł współpracuje z kodami kreskowymi oraz wagami elektronicznymi, przez co pozwala na kontrolę zużywanych surowców w czasie rzeczywistym. Jego zastosowanie wraz z systemem Comarch ERP XL pozwala na sprawną realizację produkcji i rozliczenie rzeczywistych kosztów.

Wygląd oraz funkcjonalność systemu Primaco ProWag zależą w każdym przypadku od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

prowag

Primaco wSklep

Primaco WSklep jest rozwiązaniem dedykowanym branży detalicznej do obsługi sieci sklepów wykorzystujących kasy fiskalne. Umożliwia wymianę dokumentów, jak: zamówienia, paragony, faktury, przyjęcia i wydania towaru, stan kasy między centralą firmy a sklepami. Powoduje to znaczne przyspieszenie realizacji zamówień i pełną informację o stanie kas w poszczególnych sklepach. System jest dodatkowo wyposażony w raporty i analizy niezbędne do codziennej pracy osoby zarządzającej sprzedażą.

Bogata funkcjonalność systemu jest zawarta w modułach, które są indywidualnie dobierane przez klienta.

wSklep

Primaco iZwag

Program Primaco IZWag jest głównie wykorzystywany w branży spożywczej związanej ze skupem inwentarza żywego oraz dystrybucji gotowych towarów. Aplikacja składa się z podstawowych modułów takich jak Skup żywca, Magazyn, Wydawka, Zwroty. Moduły służą wprowadzaniu danych zakupu inwentarza, obsługi gotowych towarów przyjętych z produkcji oraz obsługi wydań towarów dla kontrahentów.

Do oprogramowania IZWaga można podpiąć wagę, dzięki czemu informacje z produkcji bezpośrednio przekazywane są do systemu. Natomiast nieścisłości spowodowane niedokładnym zważenia surowca wyeliminowane.

izwag