Referencje

Comarch ERP XL is very flexible, and if necessary it can always be expanded and adapted to individual needs. Cooperation with Primaco Sp. z o.o. is very satisfying. I would recommend it as a reliable and professional business partner. ERBUD S. A. Grzegorz Bortnowski
Since we use the modules: Analysis, Retail, Invoices, Inventory - the processes related to the handling of sales have been significantly reduced. The high level of service centers of Primaco should be emphasized, which makes us not hesitate to recommend you cooperation both with the brand of ERP, as well as Primaco company. Baltona Dominik Ludwiczak
Comarch ERP Optima is clear and easy to use. Highly improves our daily work. The integration of various modules allows us to optimize the time-consuming company service, and ultimately - increase productivity. Department of Environmental Protection in Międzyzdroje Adam Celiński
Our cooperation with Primaco is very good. We are pleased with the work and expertise of consultants and services. The system has been tailored to our needs and expectations. We recommend you the Comarch ERP XL and company Primaco Ltd. Agrofirma Witkowo Tadeusz Żabski
Comarch ERP Optima has been efficiently implemented and fully adapted to the specifics of the company, without causing interference in the activities of the company during its implementation. Its unquestionable advantage is the modular design allowing you to expand your system as your company grows. PKP CARGO WAGON - SZCZECIN Ltd. Marianna Grzelak
We are pleased with Comarch ERP software XL. The system works smoothly and quickly. Company Primaco supports us very carefully. We recommend Comarch ERP XL software to all requiring companies. Sumara Ltd. Maciej Sumara
Implementation of Comarch ERP XL in our company has provided a modern management tools. Thanks to the implementation of the Comarch ERP XL, DEGA SA is a modern managed enterprise, with the participation of the latest techniques of computer science. DEGA S.A Emilia Modlińska
Comarch ERP Optima is a stable integrated IT system and allows us to analyze a lot of necessary information in the company. Fosfan S. A. Krzysztof Godlewski
The biggest advantage is that with the introduction of Comarch ERP XL the quality of work and speed of service has grown, which in the future will result in a better recognition of our company on the market. MERDA Processing Plant and Animal Slaughter Ltd. Daniel Szymanski

Dotacje UE dla firm sektora MSP

Nowy Budżet UE na lata 2014-2020

W roku 2014 wystartowała nowa perspektywa finansowa 2014-2020, która ma na celu stworzenie możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE.

MSP – głównymi odbiorcami środków UE

Najważniejszymi obszarami wsparcia, które związane są z nową perspektywą oraz, na które przeznaczone zostaną nowe rozdania Funduszy Europejskich są przede wszystkim:

gospodarka_2015.png zatrudnienie_2015.png spolecznosc_2015.png energetyka_2015.png edukacja_2015.png srodowisko_2015.png
KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA KULTURA ORAZ ZATRUDNIENIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ENERGETYKA EDUKACJA ŚRODOWISKO

W ramach polityki spójności, Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro, co stanowi 23 proc. ogólnej puli, jaka została przeznaczona na tę politykę w nowej perspektywie unijnej dla mikro-, i małych przedsiębiorstw. Szczególnie istotne dla wsparcia tej grupy będą środki unijne inwestowane w:

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

Wsparcie dla przedsiębiorców MSP na poziomie regionalnym planowane jest w zakresie:

Inwestycje w badania, nowe technologie, innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności poprzez wdrażane technologie to główne cele skierowane bezpośrednio do firm, na które zostało przewidziane prawie 16 mld euro. W 2020 r. z pomocą środków z UE, nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7% PKB (obecnie wskaźnik ten wynosi około 0,9%). Więcej szczegółowych informacji na www.parp.gov.pl

dotacje

Leasing na zakup systemów IT

Leasing sprzętu IT oraz oprogramowania

W Polsce leasing od kilku lat jest jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów służących do finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP.

Z leasingu mogą korzystać zarówno małe jak i duże korporacje gospodarcze. Obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego mają najczęściej wpływ na wybór leasingu a także dają one wiele korzyści podmiotom, które decydują się na leasing:

Dodatkowo, w nowej perspektywie finansowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, leasing stał się kosztem kwalifikowanym, co oznacza, że zakupy przy zastosowaniu tej formy finansowania nadają się do refundacji wydatków ze źródeł funduszy unijnych.

Współpraca z doświadczonymi leasingodawcami

Firma Comarch SA jest jednym z prekursorów na rynku IT, który przy zakupie swoich systemów udostępnia klientom możliwość wykorzystywania Leasingu, poprzez współpracę z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM LEASINGOWYM oraz GRUPĄ GRENKE LEASING AG.

Leasing inwestycji już od 2500 zł netto przy współpracy z Grenke

leasing

Ulga technologiczna

dla firm

Ulga technologiczna przysługuje przedsiębiorcom, którzy zakupili technologie w postaci wartości niematerialnych i prawnych takie jak prawa do programów komputerowych, licencje, prawa z patentu lub wzoru użytkowego, know-how oraz wyniki badań i prac rozwojowych.

Odliczenie wydatków jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa.

Dzięki ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 r (DzU nr 179, poz.1484), przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie od roku 2006 mogą skorzystać ze wsparcia ze strony państwa.

Wyżej wspomniana ustawa wprowadza instrument, jakim jest ulga podatkowa z tytułu nabycia nowych technologii. Polega ona na odliczeniu części wydatków na nabycie nowej technologii od podstawy opodatkowania. Kwota, jaka przysługuje przy odliczeniu nie może być wyższa niż dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności w danych roku oraz nie może przekroczyć 50% kwoty wydatków związanych z zakupem technologii.

Za co przysługuje ulga?

Ulga przysługuje w przypadku nabycia nowych technologii, które nie są stosowane w świecie dłużej niż 5 lat oraz które umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług.

Przez nabycie nowe technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej poprzez ich przeniesienie bądź też korzystanie z tych praw. W związku z tym ulga obejmować może umowy licencyjne, które dotyczą nabycia np. oprogramowania (sprzęt komputerowy nie jest objęty zakresem ulgi). W tym wypadku warunkiem niezbędnym jest udowodnienie, że technologia ta jest innowacyjna, nie jest stosowana w świecie dłużej niż 5 lat i której innowacyjność została potwierdzona opinią niezależnej instytucji naukowej.

Technologiczna innowacyjność oprogramowania Comarch została udokumentowana opinią Akademii Górniczo- Hutniczej i może w pełni sprostować warunkom uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne.

ulgi

COMARCH FINANCING

finansowania kosztów inwestycji IT

Comarch S.A. we współpracy z IBM GLOBAL FINANCING stworzył innowacyjny model finansowania kosztów inwestycji IT w tym: infrastruktury sprzętowej, oprogramowania IT, usług wdrożeniowych.

COMARCH FINANCING jest pierwszym instrumentem kredytowania na rynku finansowym, który pozwala sfinansować pełen projekt inwestycji w technologię informatyczną. Daje możliwość finansowania produktów IBM, a także innych dostawców w zakresie: sprzętu, systemów informatycznych oraz usług instalacyjnych, na preferencyjnych warunkach.

Unikalne warunki COMARCH FINANCING:

grow_columns