Referencje

Das System Comarch ERP XL ist sehr flexibel, wenn nötig kann es immer erweitert und an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Die Mitarbeit mit der Firma Primaco Sp. Z o.o. ist für uns sehr zufriedenstellend. Ich kann sie nur als einen soliden und professionellen Geschäftspartner empfehlen. ERBUD SA Grzegorz Bortnowski
Wir benutzen unterschiedliche Module: Analyse, Einzelhandel, Rechnungen, Lager – seitdem sind alle Verkaufsprozesse verkürzt worden. Hohe Dienstleistungsqualität der Firma Primaco muss hier betont werden, wodurch wir keine Zweifel haben, Ihnen die Zusammenarbeit sowohl mit der Marke ERP als auch mit der Firma Primaco zu empfehlen. Baltona Dominik Ludwiczak
Das System Comarch ERP Optima ist übersichtlich und einfach zu bedienen. Es ist eine riesige Erleichterung unserer Arbeit. Die Integrierung unterschiedlicher Module ermöglicht die Optimierung der Arbeit der Firma und letztlich – Produktivitätserhöhung. Umweltschutzanlage in Międzyzdroje Adam Celiński
Unsere Mitarbeit mit der Firma Primaco verläuft sehr gut. Wir sind mit der Arbeit und dem Wissen der Berater und den Wartungsdienstleistungen zufrieden. Das System wurde an unsere Bedürfnisse und Erwartungen angepasst. Wir empfehlen Ihnen das System Comarch ERP XL und die Firma Primaco Sp. Z o.o. Agrofirma Witkowo Tadeusz Żabski
Das System Comarch Optima wurde reibungslos umgesetzt und vollkommen an die Anforderungen der Firma angepasst. Die Umsetzung verursachte keine Probleme bei der Arbeit des Unternehmens. Zweifelsohne ist es von großem Vorteil, dass sie Software multimodular ist und zusammen mit der Entwicklung der Firma ausgebaut werden kann. PKP CARGO WAGON - SZCZECIN Sp. z o. o. Marianna Grzelak
Wir sind mit dem Programm Comarch ERP XL zufrieden. Das System arbeitet effektiv und schnell. Wir werden von der Firma Primaco sorgfältig bedient. Wir empfehlen das System Comarch ERP XL allen anspruchsvollen Firmen. Sumara Sp. z o.o. Maciej Sumara
Die Einführung vom Comarch ERP XL in unserer Firma lieferte uns moderne Verwaltungswerkzeuge. Durch die Einführung vom Comarch ERP XL DEGA S.A. wurde zu einem Unernehmen, das dank neuesten informatischen Lösungen modern verwaltet wird. DEGA S.A Emilia Modlińska
Das System Comarch ERP Optima ist eine stabile, integrierte informatische Software, die eine Analyse von vielen notwendigen Informationen in der Firma ermöglicht. Fosfan S.A. Krzysztof Godlewski
Der größte Vorteil bestehlt darin, dass durch die Einführung des Systems Comarch ERP XL die Arbeitsqualität und das Dienstleistungstempo wuchsen, was in der Zukunft zur größeren Anerkennung der Firma auf dem Markt führt. MERDA Tierverarbeitungs- und -schlachtungsunternehmen Sp. z o. o Daniel Szymański

Dotacje UE dla firm sektora MSP

Nowy Budżet UE na lata 2014-2020

W roku 2014 wystartowała nowa perspektywa finansowa 2014-2020, która ma na celu stworzenie możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE.

MSP – głównymi odbiorcami środków UE

Najważniejszymi obszarami wsparcia, które związane są z nową perspektywą oraz, na które przeznaczone zostaną nowe rozdania Funduszy Europejskich są przede wszystkim:

gospodarka_2015.png zatrudnienie_2015.png spolecznosc_2015.png energetyka_2015.png edukacja_2015.png srodowisko_2015.png
KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA KULTURA ORAZ ZATRUDNIENIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ENERGETYKA EDUKACJA ŚRODOWISKO

W ramach polityki spójności, Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro, co stanowi 23 proc. ogólnej puli, jaka została przeznaczona na tę politykę w nowej perspektywie unijnej dla mikro-, i małych przedsiębiorstw. Szczególnie istotne dla wsparcia tej grupy będą środki unijne inwestowane w:

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

Wsparcie dla przedsiębiorców MSP na poziomie regionalnym planowane jest w zakresie:

Inwestycje w badania, nowe technologie, innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności poprzez wdrażane technologie to główne cele skierowane bezpośrednio do firm, na które zostało przewidziane prawie 16 mld euro. W 2020 r. z pomocą środków z UE, nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7% PKB (obecnie wskaźnik ten wynosi około 0,9%). Więcej szczegółowych informacji na www.parp.gov.pl

dotacje

Leasing na zakup systemów IT

Leasing sprzętu IT oraz oprogramowania

W Polsce leasing od kilku lat jest jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów służących do finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP.

Z leasingu mogą korzystać zarówno małe jak i duże korporacje gospodarcze. Obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego mają najczęściej wpływ na wybór leasingu a także dają one wiele korzyści podmiotom, które decydują się na leasing:

Dodatkowo, w nowej perspektywie finansowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, leasing stał się kosztem kwalifikowanym, co oznacza, że zakupy przy zastosowaniu tej formy finansowania nadają się do refundacji wydatków ze źródeł funduszy unijnych.

Współpraca z doświadczonymi leasingodawcami

Firma Comarch SA jest jednym z prekursorów na rynku IT, który przy zakupie swoich systemów udostępnia klientom możliwość wykorzystywania Leasingu, poprzez współpracę z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM LEASINGOWYM oraz GRUPĄ GRENKE LEASING AG.

Leasing inwestycji już od 2500 zł netto przy współpracy z Grenke

leasing

Ulga technologiczna

dla firm

Ulga technologiczna przysługuje przedsiębiorcom, którzy zakupili technologie w postaci wartości niematerialnych i prawnych takie jak prawa do programów komputerowych, licencje, prawa z patentu lub wzoru użytkowego, know-how oraz wyniki badań i prac rozwojowych.

Odliczenie wydatków jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa.

Dzięki ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 r (DzU nr 179, poz.1484), przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie od roku 2006 mogą skorzystać ze wsparcia ze strony państwa.

Wyżej wspomniana ustawa wprowadza instrument, jakim jest ulga podatkowa z tytułu nabycia nowych technologii. Polega ona na odliczeniu części wydatków na nabycie nowej technologii od podstawy opodatkowania. Kwota, jaka przysługuje przy odliczeniu nie może być wyższa niż dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności w danych roku oraz nie może przekroczyć 50% kwoty wydatków związanych z zakupem technologii.

Za co przysługuje ulga?

Ulga przysługuje w przypadku nabycia nowych technologii, które nie są stosowane w świecie dłużej niż 5 lat oraz które umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług.

Przez nabycie nowe technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej poprzez ich przeniesienie bądź też korzystanie z tych praw. W związku z tym ulga obejmować może umowy licencyjne, które dotyczą nabycia np. oprogramowania (sprzęt komputerowy nie jest objęty zakresem ulgi). W tym wypadku warunkiem niezbędnym jest udowodnienie, że technologia ta jest innowacyjna, nie jest stosowana w świecie dłużej niż 5 lat i której innowacyjność została potwierdzona opinią niezależnej instytucji naukowej.

Technologiczna innowacyjność oprogramowania Comarch została udokumentowana opinią Akademii Górniczo- Hutniczej i może w pełni sprostować warunkom uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne.

ulgi

COMARCH FINANCING

finansowania kosztów inwestycji IT

Comarch S.A. we współpracy z IBM GLOBAL FINANCING stworzył innowacyjny model finansowania kosztów inwestycji IT w tym: infrastruktury sprzętowej, oprogramowania IT, usług wdrożeniowych.

COMARCH FINANCING jest pierwszym instrumentem kredytowania na rynku finansowym, który pozwala sfinansować pełen projekt inwestycji w technologię informatyczną. Daje możliwość finansowania produktów IBM, a także innych dostawców w zakresie: sprzętu, systemów informatycznych oraz usług instalacyjnych, na preferencyjnych warunkach.

Unikalne warunki COMARCH FINANCING:

grow_columns