Referencje

Implementation of Comarch ERP XL in our company supplied us with modern management tools. Thanks to the implementation of the Comarch ERP XL DEGA S.A. is a modern managed enterprise, with the involvement of the latest techniques of computer science. DEGA S.A.Emilia Modlińska
The biggest advantage is that with the introduction of the Comarch ERP XL has grown the quality of work and speed of service, which in the future will result in a better recognition on the market. MERDA Processing Plant and Animal Slaughter Ltd.Daniel Szymanski
Our cooperation with Primaco is very good. We are pleased with the work and expertise of consultants and services. The system has been tailored to our needs and expectations. We recommend you the Comarch ERP XL and Primaco Ltd. company. Agrofirma WitkowoTadeusz Żabski
We believe the purchase of Comarch ERP XL for a very good decision, if it wasn't for the XL we would not know what we have in stock. Comarch ERP XL is the perfect solution for us. Tedmark The Trade - ServiceTadeusz Smietana
The decision to choose Comarch ERP Optima was based on the research of market intelligence solutions and presentations conducted by Primaco Ltd. from Szczecin. I think that the most important advantages of this software are simplicity of its use and versatility. Food Processing Plant in Bobolice Szugalski MichalMaciej Arczyński
The specificity of the industry means that most of the commercial documents are issued in the night time. Thanks to the modern IT architecture, stable software, our system runs continuously. Meat Processing PlantIsabela and Zbigniew Grabowski

Primaco Waga Optima, Primaco Waga XL

Primaco Waga jest to program umożliwiający nadzór nad wydaniami z magazynu w oparciu o wagę najazdową. Program współpracuje z systemami Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. Na podstawie danych uzyskanych z wagi spiętej z komputerem służy do wystawiania dokumentów magazynowych. Rozwiązanie korzysta z bazy klientów i towarów zdefiniowanych w systemie i tam też składowane są wszystkie informacje dodatkowe takie jak kierowca, waga czy opis.

Primaco Waga spowoduje lepszy nadzór nad pracownikami jak i przyczyni się do lepszego przepływu informacji.

prowag

Primaco ERP Mobilny Magazyn

System Primaco ERP Mobilny Magazyn jest programem dedykowanym na kolektory danych, usprawniającym pracę magazyniera. System ma na celu automatyzację procesu przyjęć, wydań oraz przesunięć magazynowych. Pozwala on również na generowanie dokumentów magazynowych do istniejących już dokumentów handlowych.

Magazynierzy dzięki kolektorom danych wyposażonym w czytniki kodów kreskowych mogą sprawniej i szybciej przeprowadzić inwentaryzację.

Klienci mają możliwość dopasowania Primaco ERP Mobilny Magazyn do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

mobile

Primaco ProWag

System Primaco ProWag jest rozwiązaniem dedykowanym na panele dotykowe. Ma na celu usprawnienie i automatyzację procesów realizacji oraz rozliczenia produkcji. Moduł współpracuje z kodami kreskowymi oraz wagami elektronicznymi, przez co pozwala na kontrolę zużywanych surowców w czasie rzeczywistym. Jego zastosowanie wraz z systemem Comarch ERP XL pozwala na sprawną realizację produkcji i rozliczenie rzeczywistych kosztów.

Wygląd oraz funkcjonalność systemu Primaco ProWag zależą w każdym przypadku od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

prowag

Primaco wSklep

Primaco WSklep jest rozwiązaniem dedykowanym branży detalicznej do obsługi sieci sklepów wykorzystujących kasy fiskalne. Umożliwia wymianę dokumentów, jak: zamówienia, paragony, faktury, przyjęcia i wydania towaru, stan kasy między centralą firmy a sklepami. Powoduje to znaczne przyspieszenie realizacji zamówień i pełną informację o stanie kas w poszczególnych sklepach. System jest dodatkowo wyposażony w raporty i analizy niezbędne do codziennej pracy osoby zarządzającej sprzedażą.

Bogata funkcjonalność systemu jest zawarta w modułach, które są indywidualnie dobierane przez klienta.

wSklep

Primaco iZwag

Program Primaco IZWag jest głównie wykorzystywany w branży spożywczej związanej ze skupem inwentarza żywego oraz dystrybucji gotowych towarów. Aplikacja składa się z podstawowych modułów takich jak Skup żywca, Magazyn, Wydawka, Zwroty. Moduły służą wprowadzaniu danych zakupu inwentarza, obsługi gotowych towarów przyjętych z produkcji oraz obsługi wydań towarów dla kontrahentów.

Do oprogramowania IZWaga można podpiąć wagę, dzięki czemu informacje z produkcji bezpośrednio przekazywane są do systemu. Natomiast nieścisłości spowodowane niedokładnym zważenia surowca wyeliminowane.

izwag