Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP

05.12.2023

Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP – założenia zbliżającego się konkursu w 2024 r.

‘Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistyczne rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.

Działanie prowadzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu skierowane jest do firm MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług. Dig.IT ma przyczyniać się do wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych. Granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników.

📌 Dig.IT – kto może skorzystać z dotacji?

Dotacja jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, z sektora przemysłu oraz produkcji i usług na rzecz przemysłu.

📌 Jakie koszty można sfinansować w ramach Dig.IT?

 • Obligatoryjne:
  • Pozyskiwanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
  • Usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS, czy CSaaS itp.
 • Koszty uzupełniające, fakultatywne:
  • Koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
  • Koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,
  • Koszty niezbędnych środków trwałych.

📌 Kluczowe wymagania do otrzymania dofinansowania

 • Dostępny limit pomocy de minimis.
  Wspierane obszary transformacji cyfrowej:
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwa

📌Forma i wysokość dofinansowania:

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.
Przedsiębiorstwo może pozyskać dofinansowanie w przedziale od 40 000 EUR do maksymalnie 200 000 EUR.
Maksymalny poziom dofinansowania to 70% kosztów netto projektu.

📌 Oprócz części grantowej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usług doradczych Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w zakresie:

 • Weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej,
 • Opracowania strategii transformacji cyfrowej,
 • Oceny możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań,
 • Dopasowania oprogramowania i usług chmurowych do potrzeb firmy,
 • Usług prawnych,
 • Wyceny kosztów procesu transformacji.

📌Dig.IT – kiedy?

Na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. możemy przeczytać:

,,Obecnie, w obliczu braku podpisanej umowy z Ministerstwem, nie jesteśmy w stanie określić dokładnych dat rozpoczęcia projektu. Po finalizacji umowy o finansowanie, będziemy systematycznie publikować ogłoszenia i dostarczać informacje dotyczące procesu rekrutacji i naboru uczestników. (…)’’

Chcesz poznać więcej informacji na temat systemów ERP firmy Comarch, które mogą zostać objęte dofinansowaniem?

Źródła informacji:
Comarch S.A.: ,,Finansowanie inwestycji IT. Dotacje unijne 2021-2027, pożyczki, leasing’’
ECDF Dotacje Sp. z o.o.: https://ecdf.pl/dotacje/dig-it-transformacja-cyfrowa-polskich-msp/
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.: https://arp.pl/pl/dla-biznesu/wsparcie-innowacji/granty-na-cyfryzacje/