Rozwiązania dedykowane

Razem z naszymi specjalistami dbamy o to, aby to co niemożliwe stało się możliwe. Rozwiązania dedykowane to rozwiązania, które nasz dział programistów projektuje oraz wykonuje zgodnie z potrzebami Państwa firmy.

Poniżej przestawiamy autorskie rozwiązania naszej firmy, które wdrożyliśmy u naszych Klientów:

primaco

Primaco Waga Optima – Primaco Waga XL

Primaco Waga jest to program umożliwiający nadzór nad wydaniami z magazynu w oparciu o wagę najazdową. Program współpracuje z systemami Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. Na podstawie danych uzyskanych z wagi spiętej z komputerem służy do wystawiania dokumentów magazynowych. Rozwiązanie korzysta z bazy klientów i towarów zdefiniowanych w systemie i tam też składowane są wszystkie informacje dodatkowe takie jak kierowca, waga czy opis.

Primaco Waga zapewni lepszy nadzór nad pracownikami jak i przyczyni się do lepszego przepływu informacji.

primaco

Primaco ERP Mobilny Magazyn

System Primaco ERP Mobilny Magazyn jest programem dedykowanym na kolektory danych, usprawniającym pracę magazyniera. System ma na celu automatyzację procesu przyjęć, wydań oraz przesunięć magazynowych. Pozwala on również na generowanie dokumentów magazynowych do istniejących już dokumentów handlowych.

Magazynierzy dzięki kolektorom danych wyposażonym w czytniki kodów kreskowych mogą sprawniej i szybciej przeprowadzić inwentaryzację.

Klienci mają możliwość dopasowania Primaco ERP Mobilny Magazyn do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

primaco

Primaco ProWag

System Primaco ProWag jest rozwiązaniem dedykowanym na panele dotykowe. Ma na celu usprawnienie i automatyzację procesów realizacji oraz rozliczenia produkcji. Moduł współpracuje z kodami kreskowymi oraz wagami elektronicznymi, przez co pozwala na kontrolę zużywanych surowców w czasie rzeczywistym. Jego zastosowanie wraz z systemem Comarch ERP XL umożliwia sprawną realizację produkcji i rozliczenie rzeczywistych kosztów.

Wygląd oraz funkcjonalność systemu Primaco ProWag zależą w każdym przypadku od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

primaco

Primaco Sklep

Primaco Sklep jest rozwiązaniem dedykowanym branży detalicznej do obsługi sieci sklepów wykorzystujących kasy fiskalne. Umożliwia wymianę dokumentów, takich jak: zamówienia, paragony, faktury, przyjęcia i wydania towaru, stan kasy między centralą firmy a sklepami. Powoduje to znaczne przyspieszenie realizacji zamówień i pełną informację o stanie kas w poszczególnych sklepach. System jest dodatkowo wyposażony w raporty i analizy niezbędne do codziennej pracy osoby zarządzającej sprzedażą.

Bogata funkcjonalność systemu jest zawarta w modułach, które są indywidualnie dobierane przez klienta.

primaco

Primaco iZwag

Program Primaco iZWag jest głównie wykorzystywany w branży spożywczej związanej ze skupem inwentarza żywego oraz dystrybucji gotowych towarów. Aplikacja składa się z podstawowych modułów takich jak Skup żywca, Magazyn, Wydawka, Zwroty. Moduły służą wprowadzaniu danych zakupu inwentarza, obsługi gotowych towarów przyjętych z produkcji oraz obsługi wydań towarów dla kontrahentów.

Do oprogramowania iZWag można podpiąć wagę, dzięki czemu informacje z produkcji bezpośrednio przekazywane są do systemu. Natomiast nieścisłości spowodowane niedokładnym zważenia surowca zostają wyeliminowane.