Opieka nad infrastrukturą informatyczną

Oferujemy usługi z zakresu kompleksowej opieki nad posiadaną
infrastrukturą sprzętową.

W ramach opieki nad infrastrukturą informatyczną, świadczymy następujące usługi:

primaco

Administrowanie serwerem oraz wewnętrzną siecią komputerową

primaco

Konfigurację sieci komputerowych

primaco

Modernizację sprzętu mającą na celu poprawę oraz utrzymanie jego wydajności

primaco

Wycenę i dostawę zakupionego sprzętu IT i oprogramowania

primaco

Instalację i konfigurację sprzętu oraz oprogramowania