EUROCERT

Podpis elektroniczny

euroicon

Usługa zaufania przeznaczona do podpisywania elektronicznych dokumentów.

Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny, weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi składanemu odręcznie. Dodatkowo służy jako narzędzie do weryfikacji tożsamości w świecie cyfrowym. Użycie kwalifikowanego podpisu pozwala zidentyfikować osobę składającą podpis i zweryfikować, czy dokument nie został zmieniony od momentu złożenia podpisu.

Przykładowe zastosowania podpisu kwalifikowanego
EuroCert:

1

Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych

2

Kontakty drogą elektroniczną z ZUS

3

Podpisywanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

4

Komunikacja w obrębie platformy ePUAP

5

Udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ

6

Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal S-24)

7

Udział w aukcjach i przetargach

8

Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Znaczniki czasu

eurocert

Usługa znakowania (datą i godziną) dokumentów elektronicznych. Dzięki niej możesz zweryfikować autentyczny czas złożenia podpisu oraz zabezpieczyć dokument przez antydatowanie.

Używając znacznika czasu wydawanego przez kwalifikowany podmiot, otrzymujesz gwarancję niepodważalności terminu podpisania dokumentu względem: sądów, instytucji, firm i klientów indywidualnych.

Przykładowe zastosowania znaczników czasu EuroCert:

1

Znakowanie firmowej korespondencji elektronicznej

2

Zawieranie umów

3

Znakowanie dokumentacji medycznej i urzędowej

4

Potwierdzenie zawarcia transakcji w usługach online

5

Znakowanie faktur elektronicznych