HoReCa 2024

11.07.2024

Dotacja HoReCa 2024: wsparcie dla Twojego biznesu

Dotacja dla branży gastronomicznej, hotelarskiej i kulturalnej – HoReCa 2024

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła drugą turę dotacji dla sektora gastronomicznego, hotelarskiego oraz kulturalnego. W pierwszym rozdaniu przyznano wsparcie o łącznej wartości 1,19 mld złotych, a do rozdysponowania pozostało jeszcze 237 mln złotych.

Firmy, które doświadczyły spadku obrotów podczas pandemii, mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 do 540 tysięcy złotych na inwestycje mające na celu rozszerzenie lub dywersyfikację działalności. Dofinansowanie może pokryć koszty związane z cyfryzacją firmy, takie jak zarządzanie produkcją, systemy CRM, narzędzia analityczne oraz platformy e-commerce.

Ułatwienia w porównaniu z pierwszym naborem – kod PKD z branży HoReCa nie musi być przeważający w działalności, mniej dokumentacji na etapie wnioskowania o środki.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis). Minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 złotych, natomiast maksymalna wartość dofinansowania to 540 000 złotych.

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • szkolenia pracowników
  • usługi doradcze
  • bezemisyjne środki transportu
  • roboty budowlane

Więcej informacji można znaleźć na stronie :

Zachęcamy do przeczytania: