KSeF

21.06.2024

KSeF: Aktualizacje i Nowe terminy- jakie są następne kroki?

W dniu 5 czerwca 2024 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT, która przesuwa termin obowiązku wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 roku. W praktyce oznacza to, że dotychczasowe zasady wystawiania faktur będą obowiązywać do tego czasu. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.  Jest to ustawa z dnia 9 maja 2024 roku zmieniająca przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy, została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 852.

Podpisana ustawa przewiduje konieczne przesunięcie daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 roku oraz przedłuża do końca lipca 2026 roku termin na spełnienie niektórych obowiązków związanych z KSeF. Aby umożliwić przedsiębiorcom dokładniejsze zapoznanie się z proponowanymi zmianami i przeprowadzenie rzetelnych konsultacji, Ministerstwo Finansów zdecydowało o podziale prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy KSeF na dwa etapy.

W drugim etapie pracy legislacyjnej ministerstwo poda propozycję uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponuje nowe terminy obowiązkowego KSeF:

  • 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł,
  • 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Pomimo, że termin wdrożenia obowiązku KSeF jest odległy, lepiej przygotować się na niego już dziś! Systemy Comarch ERP na Krajowy System e-Faktur są gotowe już od stycznia 2022 roku.

Skontaktuj się z nami i wypróbuj możliwości wymiany danych z KSEF przy pomocy rozwiązań Comarch!