KSeF

09.01.2024

Obsługa KSeF z oprogramowaniem Comarch – obowiązkowy KSeF od 2024 r.

KSeF

Już od lipca 2024 korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla większości firm w Polsce. Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, odbieranie i przechowywanie e-faktur. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów system ma ujednolicić sposób rozliczania się pomiędzy przedsiębiorcami, usprawnić komunikację między podatnikami a administracją podatkową, a także zapobiegać oszustwom podatkowym.

Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych w KSeF przez podatników zwolnionych z VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r.

Faktura ustrukturyzowana, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, to faktura wystawiona przy użyciu KSeF, której został nadany numer identyfikujący tę fakturę, czyli KSeF ID. W odróżnieniu od faktury elektronicznej, za którą uznawany jest dokument w dowolnej postaci cyfrowej, e-faktura ma format XML zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

Podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane za pomocą platformy przygotowanej i udostępnianej przez Ministerstwo Finansów lub przy użyciu systemów komercyjnych.

E-fakturę uznaję się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF, z kolei za datę otrzymania e-faktury uznaje się dzień nadania jej numeru KSeF ID. Każda e-faktura będzie przechowywana w KSeF przez 10 lat.

Comarch posiada sprawdzone rozwiązania dla każdej firmy, niezależnie czy będą to biura rachunkowe, małe bądź duże przedsiębiorstwa, czy międzynarodowe korporacje.

Jakie korzyści niesie za sobą KSeF?

📌 Poprawa warunków i bezpieczeństwa biznesu – wymiana dokumentów poprzez KSeF wyeliminuje niezabezpieczone i nieszyfrowane metody wymiany dokumentów (np. wiadomości e-mail, komunikatory).
📌 Zmniejszenie kosztów oraz raku obowiązku archiwizowania faktur papierowych – faktury są przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach informatycznych przedsiębiorców.
📌 Usprawnienie obrotu gospodarczego – wprowadzenie jednego standardu faktury i tym samym ograniczenie błędu na dokumentach.
📌 Zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe – cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych.


📌 Brak duplikatu faktur – nie ma możliwości zagubienia lub zniszczenia faktury.
📌 Wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w KSeF.
📌 Natychmiastowe dostarczenie faktury do kontrahenta – faktura uznawana jest za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenie przez KSeF numeru identyfikacyjnego.
📌 Skrócony termin zwrotu podatku VAT (z 60 do 40 dni).
📌 Ujednolicony sposób korygowania danych – błędy na fakturach przesłanych do KSeF będą mogły być poprawione wyłącznie poprzez faktury korygujące, znikną noty korygujące.

Informacje zawarte w artykule pochodzą z bezpłatnego ebook’u o KSeF przygotowanego przez Comarch.

Chcesz poznać więcej informacji o rozwiązaniach Comarch?