Procedury AML w biurze rachunkowym

07.03.2024

Szybkie wdrażanie procedury AML w biurze rachunkowym: praktyczne wskazówki – bezpłatny webinar – 12 marca 2024

Procedury AML w biurze rachunkowym

Webinar skierowany jest do osób pracujących w biurach rachunkowych oraz zarządzających nimi.

wtorek 12 marca o godz. 11.00

Od 2021 roku każde biuro rachunkowe w Polsce ma obowiązek wypełniania wymagań ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Jest to kolejny obowiązek i dodatkowe godziny pracy, które księgowi muszą przeznaczyć na wypełnienie procedur. Z naszych rozmów z wieloma biurami rachunkowymi wynika, iż wiele z nich nadal nie przestrzega wymogów ustawy AML. To niestety może wiązać się z dotkliwymi karami pieniężnymi za niedopełnieniem przepisów.

Agenda

wtorek – 12 marca

🎯 Wymogi AML w biurach rachunkowych,
🎯 Kary instytucji obowiązanych za brak realizacji obowiązków,
🎯 Poznaj swojego klienta, czyli sprawdzenie klienta zgodnie z AML-em,
🎯 Co to jest ocena ryzyka kontrahenta?
🎯 Co to jest ocena ryzyka instytucji? Czy instytucje obowiązujące muszą ją aktualizować?
🎯 Jak zautomatyzować wypełnienie obowiązującej procedury AML w biurze rachunkowym?

Chcesz poznać więcej informacji o rozwiązaniach Comarch?