Comarch ERP Altum ERP Retail

altum

Comarch ERP Altum jest to nowoczesna, inteligentna platforma ERP z wbudowanym Workflow oraz szczegółowymi analizami Business Intelligence.

Rozwiązanie jest dedykowane średnim i dużym firmom handlowo-usługowym i sieciom handlowym.

Dzięki gotowemu mechanizmowi Workflow mają Państwo możliwość automatyzacji wielu działań w firmie, a obieg dokumentów jest usystematyzowany.

Comarch ERP Altum jest systemem wielojęzycznym, dzięki czemu umożliwia współpracę firmom międzynarodowym.

W ramach systemu Comarch ERP Altum masz dostęp do poniższych funkcjonalności:

primaco

Zarządzanie siecią handlową

System ERP integruje się z dedykowaną platformą Comarch Retail: proces sprzedaży towarów lub usług dla klientów za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji.

primaco

Handel i Magazyn

Comarch ERP Altum został zaprojektowany tak, aby kompleksowo obsługiwać i usprawniać wszystkie procesy handlowo-magazynowe w firmie.

primaco

Wielofirmowość

Moduł umożliwia prowadzenie wielu przedsiębiorstw w jednym systemie informatycznym.

primaco

Międzynarodowość

System dostosowany jest do specyfiki rynków zagranicznych.

primaco

Business Intelligence

Wsparcie w zakresie analizy sytuacji firmy poprzez rozwiązanie Business Intelligence.

primaco

Automatyzacja procesów

Business Process Management umożliwia całkowitą lub częściową automatyzację procesów zachodzących w firmie.

primaco

Sprzedaż w Internecie

Pełna integracja z platformami B2C i B2B wspierającymi kanał e-commerce-owy.

primaco

Mobilność

Comarch ERP Altum umożliwia zarządzanie firmą z każdego miejsca, dzięki zintegrowanym aplikacjom mobilnym na urządzenia z iOS i Android.

primaco

CRM

Kontrola bieżących relacji z Twoimi klientami.

primaco

Finanse i księgowość

Platforma umożliwia prowadzenie pełnej księgowości zarówno w firmie o jednooddziałowej strukturze, jak i w holdingu.

primaco

Płace i Kadry

Pełna obsługa kadrowa i płacowa firmy.

retail

Comarch ERP Retail jest systemem do zarządzania handlem detalicznym.

System ten został zintegrowany z rozwiązaniem Comarch ERP Altum. W Comarch Retail zastosowano strukturę trzypoziomową. Umożliwia to centralne zarządzanie na wszystkich szczeblach sieci handlowej oraz równoczesne zarządzanie procesami, które zachodzą w obrębie danego poziomu organizacyjnego sieci. Dzięki temu osoby decyzyjne w firmie mają z jednego miejsca pełną kontrolę nad funkcjonowaniem całej sieci, począwszy od Centrali, poprzez oddziały (sklepy, BackOffice), aż po stanowiska sprzedaży (POS, FrontOffice).

Centrala Comarch Retail umożliwia m.in.:

primaco

Szybkie reagowanie na zmiany, dzięki analizom Bussines Intelligence

primaco

Obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu dzięki zautomatyzowaniu rutynowych procesów

primaco

Planowanie działań w całej sieci

primaco

Bieżące raportowanie wyników pracy oddziałów

primaco

Kontrolę kosztów i zatowarowania punktów sprzedaży

primaco

Szybką komunikację z podległymi sklepami,

primaco

Uporządkowanie całego procesu obiegu dokumentów w sieci

BackOffice

Comarch Retail BackOffice stanowi idealne połączenie pomiędzy punktami sprzedaży POS a Centralą, pozwalając na sprawny przepływ informacji i wymianę dokumentów w ramach całej sieci. BackOffice umożliwia m.in.:

icon

Szybką realizację procesów przyjęcia towaru na poszczególne magazyny oraz rozdysponowanie tego towaru na półkach sklepowych

icon

Przesuwanie towarów pomiędzy sklepami i oddziałami bez konieczności angażowania Centrali

icon

Przeprowadzanie inwentaryzacji bez konieczności przerywania sprzedaży. Na potrzeby remanentu można wyłączyć dowolną część asortymentu

icon

Wykorzystanie kolektorów danych lub czytników kodów kreskowych w procesie inwentaryzacji, co znacznie usprawnia pracę i eliminuje błędy

icon

Szybkie generowanie Bilansu Stanu Towarów na dowolne grupy produktów. W oparciu o prognozy system podpowiada ile towaru należy zamówić, jak go rozdysponować oraz wygeneruje niezbędne dokumenty

icon

W oparciu o prognozy popytu czy poziomu zatowarowania identyfikacje sklepów o różnej wielkości, popularności, atrakcyjności itp.

Comarch Retail POS - Punkt sprzedaży

Comarch Retail POS to rozwiązanie dostosowane do specyficznych potrzeb, eliminujące typowe problemy związane z obsługą Klienta w punktach sprzedaży, takie jak:

Kolejki przy kasie

Możliwość otwierania kilku paragonów jednocześnie, co pozwala na szybką obsługę kolejnych osób.

Brak towaru w sklepie

Sprzedawca może sprawdzić dostępność artykułu w innych sklepach lub oddziałach.

Awaria komputera

Mechanizm „koła ratunkowego” pozwala w niecały kwadrans odtworzyć stanowisko POS na innym komputerze.

Klient chce kupić towar z półki, którego nie ma w systemie

Możliwość sprzedaży poniżej stanów magazynowych.

Brak dostępu do Internetu w punkcie POS

Możliwość pracy i synchronizacji z oddziałami i centralą w trybie offline.

Zintegrowanie z systemami ERP

Comarch Retail jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym na elastyczne dopasowanie do wymagań konkretnej branży i firmy. System cechuje również otwartość, czyli możliwość integracji z innymi rozwiązaniami klasy ERP.

W standardzie system został zintegrowany z rozwiązaniami klasy ERP: Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL, co pozwala na jednoczesną obsługę sieci handlu detalicznego oraz wszystkich pozostałych obszarów działalności firmy.

Integracja Comarch ERP Altum z Comarch Retail jest dedykowana polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom handlowo-usługowym i sieciom handlowym, dla których konieczne jest dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb oraz specyficznych procesów.

W przypadku Comarch ERP XL, rozwiązania dedykowanego przedsiębiorstwom produkcyjnym, zintegrowanie z Comarch Retail umożliwia obsługę pełnego procesu: od produkcji towarów po sprzedaż detaliczną.