Referencje

Wdrożenie Comarch ERP XL w naszej firmie dostarczyło nam nowoczesne narzędzia do zarządzania. Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP XL DEGA S.A. jest przedsiębiorstwem zarządzanym nowocześnie, przy udziale najnowszych technik informatyki. DEGA S.AEmilia Modlińska
System Comarch ERP Optima jest stabilnymi zintegrowanym systemem informatycznym oraz pozwala analizować wiele niezbędnych informacji w firmie. Fosfan S.A.Krzysztof Godlewski
Największym walorem jest to, że dzięki wprowadzeniu systemu Comarch ERP XL wrosła jakość pracy oraz szybkość obsługi, co w przyszłości zaowocuje lepszym uznaniem firmy na rynku. MERDA Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o. o Daniel Szymański
Nasza współpraca z Primaco układa się bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni z pracy i wiedzy konsultantów oraz z usług serwisowych. System został dopasowany do naszych potrzeb i oczekiwań. Polecamy Państwu system Comarch ERP XL oraz firmę Primaco Sp. z.o.o. Agrofirma Witkowo Tadeusz Żabski
System Comarch ERP Optima został sprawnie wdrożony i w pełni dostosowany do specyfiki firmy, nie powodując zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa w trakcie jego wdrażania. Jego niewątpliwą zaletą jest modułowa budowa pozwalająca na rozbudowę systemu wraz z rozwojem firmy. PKP CARGO WAGON - SZCZECIN Sp. z o. o.Marianna Grzelak
Jesteśmy zadowoleni z oprogramowania Comarch ERP XL. System działa sprawnie i szybko. Firma Primaco obsługuje nas bardzo starannie. Polecamy oprogramowanie Comarch ERP XL wszystkim wymagającym firmom. Sumara Sp. z o.o. Maciej Sumara
System Comarch ERP XL jest bardzo elastyczny, a w razie potrzeby zawsze może zostać rozbudowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Współpraca z firmą Primaco Sp. z o.o. jest dla nas bardzo satysfakcjonująca. Polecam ją jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego. ERBUD SAGrzegorz Bortnowski
Od kiedy korzystamy z modułów: Analizy, Detal, Faktur, Magazyn – procesy związane z obsługą sprzedaży uległy znacznemu skróceniu. Podkreślić należy wysoki poziom obsługi serwisowej firmy Primaco, co sprawia, że nie wahamy się polecić Państwu współpracy zarówno z marką ERP, jak również firmą Primaco. Baltona Dominik Ludwiczak
System Comarch ERP Optima jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Bardzo usprawnia nam codzienną pracę. Integracja poszczególnych modułów pozwala nam na optymalizację czasochłonności obsługi firmy, a docelowo – zwiększenie produktywności. Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach Adam Celiński

Dotacje UE dla firm sektora MSP

Nowy Budżet UE na lata 2014-2020

W roku 2014 wystartowała nowa perspektywa finansowa 2014-2020, która ma na celu stworzenie możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE.

MSP – głównymi odbiorcami środków UE

Najważniejszymi obszarami wsparcia, które związane są z nową perspektywą oraz, na które przeznaczone zostaną nowe rozdania Funduszy Europejskich są przede wszystkim:

gospodarka_2015.png zatrudnienie_2015.png spolecznosc_2015.png energetyka_2015.png edukacja_2015.png srodowisko_2015.png
KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA KULTURA ORAZ ZATRUDNIENIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ENERGETYKA EDUKACJA ŚRODOWISKO

W ramach polityki spójności, Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro, co stanowi 23 proc. ogólnej puli, jaka została przeznaczona na tę politykę w nowej perspektywie unijnej dla mikro-, i małych przedsiębiorstw. Szczególnie istotne dla wsparcia tej grupy będą środki unijne inwestowane w:

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

Wsparcie dla przedsiębiorców MSP na poziomie regionalnym planowane jest w zakresie:

Inwestycje w badania, nowe technologie, innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności poprzez wdrażane technologie to główne cele skierowane bezpośrednio do firm, na które zostało przewidziane prawie 16 mld euro. W 2020 r. z pomocą środków z UE, nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7% PKB (obecnie wskaźnik ten wynosi około 0,9%). Więcej szczegółowych informacji na www.parp.gov.pl

dotacje

Leasing na zakup systemów IT

Leasing sprzętu IT oraz oprogramowania

W Polsce leasing od kilku lat jest jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów służących do finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP.

Z leasingu mogą korzystać zarówno małe jak i duże korporacje gospodarcze. Obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego mają najczęściej wpływ na wybór leasingu a także dają one wiele korzyści podmiotom, które decydują się na leasing:

Dodatkowo, w nowej perspektywie finansowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, leasing stał się kosztem kwalifikowanym, co oznacza, że zakupy przy zastosowaniu tej formy finansowania nadają się do refundacji wydatków ze źródeł funduszy unijnych.

Współpraca z doświadczonymi leasingodawcami

Firma Comarch SA jest jednym z prekursorów na rynku IT, który przy zakupie swoich systemów udostępnia klientom możliwość wykorzystywania Leasingu, poprzez współpracę z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM LEASINGOWYM oraz GRUPĄ GRENKE LEASING AG.

Leasing inwestycji już od 2500 zł netto przy współpracy z Grenke

leasing

Ulga technologiczna

dla firm

Ulga technologiczna przysługuje przedsiębiorcom, którzy zakupili technologie w postaci wartości niematerialnych i prawnych takie jak prawa do programów komputerowych, licencje, prawa z patentu lub wzoru użytkowego, know-how oraz wyniki badań i prac rozwojowych.

Odliczenie wydatków jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa.

Dzięki ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 r (DzU nr 179, poz.1484), przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie od roku 2006 mogą skorzystać ze wsparcia ze strony państwa.

Wyżej wspomniana ustawa wprowadza instrument, jakim jest ulga podatkowa z tytułu nabycia nowych technologii. Polega ona na odliczeniu części wydatków na nabycie nowej technologii od podstawy opodatkowania. Kwota, jaka przysługuje przy odliczeniu nie może być wyższa niż dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności w danych roku oraz nie może przekroczyć 50% kwoty wydatków związanych z zakupem technologii.

Za co przysługuje ulga?

Ulga przysługuje w przypadku nabycia nowych technologii, które nie są stosowane w świecie dłużej niż 5 lat oraz które umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług.

Przez nabycie nowe technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej poprzez ich przeniesienie bądź też korzystanie z tych praw. W związku z tym ulga obejmować może umowy licencyjne, które dotyczą nabycia np. oprogramowania (sprzęt komputerowy nie jest objęty zakresem ulgi). W tym wypadku warunkiem niezbędnym jest udowodnienie, że technologia ta jest innowacyjna, nie jest stosowana w świecie dłużej niż 5 lat i której innowacyjność została potwierdzona opinią niezależnej instytucji naukowej.

Technologiczna innowacyjność oprogramowania Comarch została udokumentowana opinią Akademii Górniczo- Hutniczej i może w pełni sprostować warunkom uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne.

ulgi

COMARCH FINANCING

finansowania kosztów inwestycji IT

Comarch S.A. we współpracy z IBM GLOBAL FINANCING stworzył innowacyjny model finansowania kosztów inwestycji IT w tym: infrastruktury sprzętowej, oprogramowania IT, usług wdrożeniowych.

COMARCH FINANCING jest pierwszym instrumentem kredytowania na rynku finansowym, który pozwala sfinansować pełen projekt inwestycji w technologię informatyczną. Daje możliwość finansowania produktów IBM, a także innych dostawców w zakresie: sprzętu, systemów informatycznych oraz usług instalacyjnych, na preferencyjnych warunkach.

Unikalne warunki COMARCH FINANCING:

grow_columns