od kiedy obowiązuje KSeF

06.05.2024

Podsumowanie audytu KSeF – 2 terminy wdrożenia

26 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja prasowa, na której minister finansów Andrzej Domański i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda zostały przedstawione wyniki zewnętrznego audytu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który został zakończony.

W początkowych założeniach przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT mieli mieć obowiązek przekazywania faktur do KSeF od 1 lipca 2024, natomiast przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT od 1 stycznia 2025. Dodatkowo z początkiem roku 2025 miały zostać wprowadzone kary za niestosowanie KSeF. Po konsultacjach została podjęta decyzja, że wdrożenie dla podatników VAT jak i zwolnionych odbędzie się w tym samym terminie.

– Na podstawie otrzymanych wyników podjęliśmy decyzję o istotnym przesunięciu terminu obowiązkowego KSeF. Jedną z rekomendacji pokontrolnych było fazowanie projektu, czyli jego stopniowe wdrażanie. Będzie on obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 mln zł , a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.– poinformował minister finansów Andrzej Domański.

Audyt wykazał wiele problemów związanych z architekturą IT, które negatywnie wpływały na wydajność, bezpieczeństwo i możliwość rozwijania systemu KSeF. Zarządzanie projektem także było obarczone błędami i zaniedbaniami, w tym brakiem właściwego nadzoru i niejasną dokumentacją. Mimo ostrzeżeń o tych problemach w 2023 r., nie podjęto odpowiednich działań w celu ich rozwiązania.

Według ministra Domańskiego wyniki audytu wykazały, że system KSeF nie jest gotowy, a jego wdrożenie „groziłoby paraliżem gospodarki”.

ksef

Ministerstwo zapowiada, że we wszystkich urzędach skarbowych, zaczną się szkolenia dla chętnych przedsiębiorców. Osoby zainteresowane szkoleniem będą mogły uczestniczyć w nich stacjonarnie w siedzibie urzędu oraz on-line. „Operacyjnie jesteśmy gotowi. Przeszkoliliśmy już około tysiąca pracowników. Po wakacjach rozpoczną oni pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców. Od stycznia 2025 r. będziemy zwiększać częstotliwość szkoleń, w miarę zbliżania się terminu wdrożenia”– informuje nas szef KAS Marcin Łoboda.

W każdym urzędzie skarbowym będzie możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z korzystania z darmowego oprogramowania, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofimy.

W planach jest uruchomienie infolinii KSeF gdzie podatnicy będą mogli korzystać z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej. Na infolinii udzielą nie tylko wsparcia merytorycznego, lecz także szeroko rozumianej pomocy technicznej. Uruchomienie infolinii planowane jest styczniu 2025 r.

Na początku kwietnia po serii spotkań konsultacyjnych w sprawie wdrożenia KSeF, Ministerstwo zaproponowało szereg rozwiązań w zakresie KseF.

Między innymi odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie KSeF. Zakładają również odroczenie obowiązku podawania numeru KSeF w płatnościach oraz na fakturach wystawianych z kas rejestrujących i paragonach z NIP.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest wdrożenie w okresie przejściowym tzw. trybu offline dla wszystkich podatników. Tryb umożliwi wystawienie elektronicznej faktury bez użycia KSeF za pomocą kodu QR i możliwością wprowadzenia jej następnego dnia roboczego

Zmiany przedstawione na początku kwietnia również dotyczyły faktur konsumenckich. Wcześniej możliwość wystawiania takich faktur w KSeF nie było brane pod uwagę. Natomiast po konsultacjach i licznych głosach przedsiębiorców w tej sprawie, ministerstwo wprowadzi możliwość wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Decyzja będzie należała do sprzedawcy. Konsument otrzyma dostęp do takiej faktury dzięki tzw. dostępowi anonimowemu do faktury w KSeF, czyli dostępowi z wykorzystaniem kodu QR.

Ministerstwo proponuje też inne ułatwienia, jak możliwość dodawania załącznika do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze” przez KSeF.

Z powodu przesunięcia terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że zmiany legislacyjne zostaną podzielone na dwa etapy.

Pierwszy zakończy się w czerwcu 2024 i obejmować będzie zmiany ustawowe dotyczące tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej zostaną podane w późniejszym terminie.

Drugi etap obejmuje szczegółowe prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi.